صفحه نخست عقاید (کلام) خوشبخت ترین زن دنیا گردن‌بند پنجم: وقت‌ها را بر کارها تقسیم کن

گردن‌بند پنجم: وقت‌ها را بر کارها تقسیم کن

عسي الهم الذي أمسيت فيه
يكون وراءه فرج قريب

«شاید اندوهی که روز خود را با آن گذرانده‌ای، راه حل و گشایش زود هنگامی به دنبال داشته باشد».

خواهرم! شانس خود را با مطالعه کتابی مفید یا گوش دادن به نواری خوب و یا تلاوت قرآن بیازمای؛ شاید یکی از آیه‌های قرآن، تو را تکان دهد، به اعماق وجودت فرو رود و با وجدانت سخن بگوید؛ آن وقت است که هدایت و نور فرا می‌رسد و ناامیدی و تردید، از میان می‌رود.

خواهرم! کتاب‌های حدیث را مطالعه کن و سخنان پیامبر محبوب ج را در (ریاض الصالحین) بخوان تا داروی مفید و دانش سودمندی به دست آوری که تو را از لغزش‌ها مصون می‌دارد و بیماری‌هایت را شفا می‌بخشد.

خواهرم! بدان که نماز، مایه‌ی خوشنودی و آرامش خاطر تو است؛ آرامش خاطر، سلامتی قلبت را تضمین می‌کند و قناعت، به تو آرامش خاطر می‌بخشد، لبخند، چهره‌ات را زیبا می‌نماید و حجاب، آبرویت را محفوظ می‌دارد. و ذکر خدا، به تو آرامش می‌دهد.

تابش نور: خواهرم! از دعای مظلوم و اشک‌های محروم و بینوا به شدت بپرهیز.

درخشش نور: ... به آنچه از دست داده‌اید، غمگین نشوید و به آنچه خدا به شما داده، شادمان و فریفته نگردید.