صفحه نخست عقاید (کلام) خوشبخت ترین زن دنیا گردن‌بند چهارم: اگر در کوخ زندگی کنی و باایمان باش...

گردن‌بند چهارم: اگر در کوخ زندگی کنی و باایمان باشی، بهتر از این است که در کاخ زندگی نمایی و سر‌کش باشی

إنّي و إن لمت حاسديّ فما
أنكر أني عقوبة لهم

«من، گرچه حسودان خود را سرزنش می‌کنم، اما می‌پذیرم که من، برای آنان، مایه‌ی رنج و عذاب هستم».

زن مسلمان کوخ نشینی که پروردگارش را پرستش می‌نماید، نمازهای پنجگانه را ادا می‌کند و ماه رمضان را روزه می‌گیرد، خوشبخت‌تر از زنی است که در کاخی با‌شکوه و درمیان کلفت‌ها و نوکران و خادمان زندگی به سر می‌نماید. زن مؤمنی که با تکه‌ای نان و مقداری آب در خیمه زندگی می‌نماید و قرآن و تسبیح به دست دارد، خوشبخت‌تر از زنی است که در برج و اتاق‌هایی مخمل‌نما زندگی می‌کند و پروردگارش را نمی‌شناسد و او را یاد نمی‌کند و پیرو پیامبر ج نیست.

آری، خواهرم! معنی سعادت و خوشبختی را بدان؛ سعادت، آن مفهوم اشتباهی نیست که در ذهن بسیاری از مردم جای گرفته است و آن‌ها گمان می‌برند که سعادت و خوشبختی، در پول، فرش، لباس، و خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های لذیذ است.

هرگز، هرگز! ... سعادت واقعی، رضایت و اطمینان قلبی، آرامش، شادی روح، اخلاق خوب، رفتار درست، قناعت و شرح صدر است.

تابش نور: کسی که مسلمانی را آزار داده یا بر بنده‌ای از بندگان خدا ستم کرده است چگونه راحت می‌خوابد؟!

درخشش نور: بر خداوندی توکل کن که همیشه زنده است و هرگز نمی‌میرد.