صفحه نخست عقاید (کلام) خوشبخت ترین زن دنیا شمش پنجم: تنبلی، برادر شکست است

شمش پنجم: تنبلی، برادر شکست است

أعزّ مكان في الدّنا سرج سابح
و خير جليس في الزمان كتاب

«بهترین جا در دنیا، زین اسب زنده و تیز‌پا است و بهترین همنشین، کتاب می‌باشد».

خواهرم! تو را توصیه می‌کنم که همواره کار کن و به تنبلی و سستی تن مده و بیکار مباش، بلکه برخیز و خانه یا کتابخانه‌ات را درست و مرتب کن و وظیفه‌ات را انجام بده؛ یا نماز بخوان و یا قرآن تلاوت کن و یا به مطالعه‌ی کتاب مفیدی بپرداز و یا به نوار مفیدی گوش بده یا با همسایگان و دوستانت بنشین و با آن‌ها در مورد کارهایی که شما را به خدا نزدیک می‌کند، گفتگو کن ،آن‌وقت است که به یاری خداوند، احساس سعادت و آرامش و شادی می‌کنی... خواهرم! از بیکاری به شدت برحذر باش و هرگز بیکار منشین؛ زیرا بیکاری باعث می‌شود تا غم‌ها، وسوسه‌ها و تردید‌ها و ناراحتی‌ها، به تو هجوم بیاورند. تنها چیزی که این موارد را بر‌طرف می‌کند، کار است.

خواهرم! به نظافت و ظاهر و زیبایی‌ات توجه کن، خانه‌ات را عطرآگین نما، اتاقت را مرتّب کن و رفتار و اخلاقی خوب با شوهر و فرزندان و برادران و خویشاوندان و دوستانت داشته باش؛ به نشان رضامندی از آن‌ها، لبخندی بزن و آنان را دوست بدار.

خواهرم! تو را از گناهان بر‌حذر می‌دارم؛ زیرا گناهان سبب اندوه و ناراحتی می‌شوند، به خصوص گناهانی که در حوزه‌ی زنان زیاد انجام می‌گیرند؛ از قبیل: نگاه‌کردن به نا‌محرم، بی‌حجابی، تنها نشستن با مرد بیگانه، نفرین کردن و ناسزا گفتن و غیبت دیگران، ناسپاسی شوهر و احترام نگذاشتن به او؛ این‌ها گناهانی هستند که زنان، به کثرت مرتکب می‌شوند مگر زنانی که خدا بر آن‌ها رحم نموده و آنان را از این گناهان دور کرده است.

پس خواهرم! از این گناهان که سبب خشم خداوند می‌شوند بپرهیز و از خدا بترس و تقوی الهی را پیشه کن زیرا تقوای الهی، ضامن سعادت و خوشبختی تو است.

تابش نور: خواهرم هر‌گاه غم‌ها روی آوردند و ناراحتی‌ها زیاد شدند، بگو: «لا اله الا الله»

درخشش نور: صبر، زیباست.