صفحه نخست عقاید (کلام) خوشبخت ترین زن دنیا شمش دوّم: خواهرم ثروت هنگفتی از نعمت‌ها داری

شمش دوّم: خواهرم ثروت هنگفتی از نعمت‌ها داری

لطائف الله و إن طال المدي
كلمحة الطرف إذا الطرف سجي

«لطف الهی هرچند دیر شده باشد، در یک چشم به هم زدن فرا خواهد رسید».

خواهرم! بدان که با سختی و دشواری، آسانی و آسایش است و بعد از اشک و اندوه لبخند می‌آید و پس از شب، روز روشن فرا می‌رسد و ابرهای غم و اندوه و تاریکی شب سیاه غم و ناراحتی، بر‌طرف می‌گردد، مشکلات رفع می‌شوند و نا‌بسامانی‌ها به فرمان الهی پایان می‌یابند.

خواهرم! بدان که به خاطر مصیبت‌ها و نا‌گواری‌ها به تو پاداش می‌رسد، اگر مادر هستی، بدان که اگر فرزندانت را درست تربیت کنی، یاوران و حامیانی برای دین و اسلام خواهند بود و در نماز و در دعاهای سحر‌گاه، برایت دعا خواهند کرد؛ چه نعمت بزرگی است که تو مادر مهربان هستی و همین افتخار و شرافت، برای تو و همه‌ی مادران کافی است که مادر محمد ج چنین پیشوایی بزرگ و پیامبری بزرگوار را به بشریت تقدیم نمود.

و أهدت بنت وهب للبرايا
يداً بيضاء طوقّت الرّقابا

«دختر وهب، ید بیضاء و احسانی به جهانیان هدیه نمود که همه را فرا گرفت».

خواهرم! تو می‌توانی با سخنان خوب و موعظه‌ی نیکو و گفتگو، خواهرانت را از روی حکمت به راه خدا دعوت دهی و آن‌ها را با شیوه‌ای زیبا و رفتاری درست به راه حق راهنمایی کنی؛ زیرا زن، با رفتار و کردار درست خود چنان در جامعه تأثیر می‌گذارد که سخنرانی‌ها و درس‌ها و ... نمی‌توانند چنان تأثیری بگذارند؛ چه بسا زنانی بوده‌اند که در محله‌ای زندگی نموده‌اند و مردم، از آن‌ها دین و وقار و حجاب و اخلاق نیک و مهربانی با همسایگان و اطاعت از شوهر را فرا‌گرفته‌اند و بدین‌سان سیرت و منش پاک آن‌ها، در جلسات به عنوان درس و موعظه بیان می‌شود و آن‌ها را الگوهای نیکو برای سایر خواهران‌شان می‌گرداند.

تابش نور: فردا گل‌ها شکوفه خواهند زد و غم و اندوه، از میان خواهد رفت و آسایش و آرامش، جایگزینش خواهد شد.

درخشش نور: خداوند بعد از دشواری، آسانی خواهد آورد.