مشخصات کتاب

خوشبخت‌ترین زن در دنیا
تأليف:

عائض القرنی


مترجم:

محمد گل گمشادزهی