صفحه نخست عقاید (کلام) خطاهای خطرناک عقیدتی حکم رفتن نزد فالبین، جادوگر و شعبده باز:

حکم رفتن نزد فالبین، جادوگر و شعبده باز:

بر مریض و غیر مریض جایز نیست که نزد فال بینان، و کسانیکه ادعای علم غیب را دارند برودند، به این منظور که اسرار بیماری خویش را بداند. همچنان جایز نیست که سخنان آنان را تصدیق نمایند زیرا آنها از اموری که آگاهی ندارند پیشگویی نموده مردمان نادان را می‌فریبند و یا از جن‌های کافریکه با آنها ارتباط دارند کمک و استعانت می‌جویند. این چنین مردمان اگر ادعای علم غیب نمایند نظر به حکم شریعت کافر هستند، زیرا دانستن علم غیب خاص به الله أاست و بس. پیامبرج می‌فرمایند: «آنکه نزد عرافی بیاید (عراف کسی است که جای گم شده و مال دزدی شده را نشان می‌دهد) و درباره چیزی از وی پرسش نموده و او را راستگو شمارد، چهل روز نمازش قبول نمی‌شود». [صحیح مسلم] همچنان آنحضرتج می‌فرمایند: «هرکس نزد کاهنی (غیبگو و منجم) برود و او را در گفته‌هایش تصدیق بکند، با این کار، به آنچه بر محمدج نازل شده کفر ورزیده است». [ابو داود و ترمذی] همچنانج می‌فرمایند: «از من نیست کسیکه فال بگیرد و یا برای او فال گرفته شود، یا کهانت بکند (غیبگویی و منجمی) و یا برای او کهانت شود یا جادو بکند و یا بخاطر او جادو شود، و هر کس نزد کاهنی برود، و او را در گفته‌هایش تصدیق کند، با این کار، به آنچه بر محمدج نازل شده کفر ورزیده است». [نزد احمد و بیهقی و حاکم].

در احادیث فوق از رفتن نزد غیبگویان و فال بینان و شعبده بازان و منجمان و جادو‌گران و دجالان و امثال آنها منع صورت گرفته است و هرکه سخنان ایشان را تصدیق نموده و آنها را راستگو بپندارد، عقوبت شدیدی را در پیشرو دارد. پس بر مسلمان لازم است که از همچو مردمان بی‌دین دوری جسته دین و ایمان خویش را در امان محفوظ نگهدارد.

این مردمان دروغگوی حرفوی علایمی دارند که بخاطر احتیاط و حذر، برادران و خواهران مسلمان را از آن آگاه می‌سازیم:

* ادعای دینداری می‌کنند و انگشتر به دست می‌کنند و تسبیح در دست می‌گیرند تا مردم را به‌سوی خود جلب کنند.

* خود را به نسب و خاندان شریفی نسبت می‌دهند تا تظاهر به نیکوکاری و صلاح کنند مانند آغاصاحب، سیدفلان، میر فلان و......

* از قرآن و علوم شرعی آگاهی ندارند.

* غالبا نام مادر مریض را می‌پرسند.

* در هنگام خواندن دعا بر مریض فقط در ابتدا بعضی آیات قرآن را با صدای بلند می‌خوانند، سپس از طلسم‌های خویش کار می‌گیرند.

* از امور غیبی مانند نوع بیماری ، مکان سحر، یا درباره کسانی که علیه فرد بیمار توطئه می‌کنند اطلاع می‌دهند.

* گاهی مقداری از مو یا لباس بیمار را می‌خواهند یا به او توصیه می‌کنند که خون حیوانی را بریزد.

* به فرد بیمار طلسم ، مهره یا نخ‌ها و........را می‌دهند و او را از باز کردن آنهایی که بسته شده‌اند منع می‌کنند.

پس برادر و خواهر مسلمان! از رفتن نزد همچو مردمان بپرهیز و توکلت را بخداوندأ کن. شفا را از اللهأ بخواه و دعاهای شرعی را خودت بر خود بخوان و دم کن، و هر قدر بخداوندأ نزدیک شوی به همان اندازه بلکه بیشتر از آن خداوندأ ترا مورد لطف خود قرار می‌دهد. هیچگاه جادوگر، فالبین، کف شناس، نجومی و کسانی که چیزهای گم شده را پیدا می‌کنند را تصدیق منما، زیرا دنیا و آخرتت خدا نا خواسته بر باد هوا خواهد رفت. از خداوندأ می‌خواهیم که همه مسلمانان را از شر شیطان‌های انسی و جنی و دجالانی که مردمان بیخبر را فریب داده دنیا و آخرت‌شان را به تباهی می‌کشانند، نجات دهد.

وصلی الله علی النبی الـمصطفی وسلم تسلیما کثیرا.