اقسام نذر

نذر سه قسم است:

۱- نذر شرکی ۲- نذر گناه ۳- نذر طاعت.

۱- نذر شرکی بر دو قسم است: معلق و مطلق.

ا- نذر معلق: طوریکه در عوض حصول نعمتی نذر بر گردن بگیرد مثل شخصی بگوید: اگر خداوندأ مرا شفا بخشید و یا مصیبت را از من دفع نمود، برای فلان زیارت و یا فلان جای قربانی خواهم کرد.

ب- نذر مطلق: طوریکه شخص بدون عوض و یا شرطی نذر را بر خود لازم بگرداند، مانند شخصی که بگوید: بر خود نذر گرفته‌ام که هر روزه و یا هر هفته در فلان زیارت (قبر) نماز بگذارم و یا در فلان قبر چراغ روشن خواهم کرد. حکم چنین نذر‌ها به اجماع و اتفاق علمای امت باطل بوده یکی از انواع شرک بخداوندأ محسوب می‌شود، زیرا اینکار ثابت می‌سازد که در قلب وی فلان قبر و یا فلان مکان با عظمت است، سپس وفا نمودن به چنین نذر‌ها جواز ندارد بدلیل عموم فرموده پیامبرج: «کسیکه نذر به معصیت کرد، بر آن عمل نکند» [صحیح بخاری و ابوداود] و بزرگترین معصیت و گناه شریک قرار دادن با خداوند متعال است.