صفحه نخست عقاید (کلام) خطاهای خطرناک عقیدتی حکم بوسه نمودن حجرالاسود و لمس کردن رکن یمانی:

حکم بوسه نمودن حجرالاسود و لمس کردن رکن یمانی:

لمس کردن و یا بوسه نمودن حجرالاسود و یا لمس کردن رکن یمانی کعبه شریفه بخاطر عبودیت و اظهار بنده‌گی و تعظیم خداوندأ است. بلکه روح بنده‌گی به اللهأ بشمار می‌رود. زیرا شریعت به آن امر کرده است و چون رسول اکرمج آن را بوسه زده‌اند ما نیز به پیروی از ایشان آن را بوسه می‌زنیم و از فضیلت پیروی پیامبرج بهره‌مند می‌شویم. از اینرو وقتی حضرت عمر فاروقس حجرالاسود را بوسه زد فرمود: «من می‌دانم که سنگی بیش نیستی و ضرر و فایده‌ای نمی‌رسانی، و اگر من رسول اللهج را نمی‌دیدم که ترا بوسه زدند، هرگز ترا بوسه نمی‌کردم» [صحیح بخاری].