انواع گردن بندها

از ابو بشیر انصاریس روایت است که «رسول اللهج در یکی از سفر‌هایشان دستور دادند که در گردن هیچ شتری قلاده‌ای از تار و یا نوعی دیگر نگذارید و اگر هست قطع کنید». [متفق علیه]. در روایتی آنحضرتج فرموده‌اند: «کسی که چیزی بر جسمش آویزان بکند (به نیت شفا یا دفع بلا)، خداوند او را به همان چیز می‌سپارد». [مسند احمد و ترمذی وغیره]. گردن بندهایکه بخاطر شفا یا دفع بلا آویزان می‌شود منحصر به آنچه که در احادیث آماده نیست بلکه انواع و اقسام مختلفی دارد. گردن بند در حقیقت آنست که زن‌ها زیورات و جواهر را بخاطر زیب و زینت برگردن‌های‌شان آویزان می‌کنند، و یا ریسمان و یا زمامی که برگردن حیوانات می‌بندند می‌باشد که در آن اشکالی نیست. اما کسانیکه تصاویر و مجسمه‌های حیوانات و سایر جانداران را بر وسایل نقلیه و غیره آویزان می‌کنند یا برخی از مردم نعل اسپ یا الاغ و یا خوشه گندم را بر سر دروازه‌های منازل یا دکان‌ها آویزان می‌کنند و یا نصب نمودن مجسمه‌های یادگاری وغیره اموریست که شریعت اسلامی از آن شدیدا منع نموده است. زیرا همچو اعمال از امور جاهلیت و یکی از راه‌های است که منجر به شرک و فساد در عقیده می‌شود، و اگر فرد معتقد باشد که این اشیا نفع یا ضرر می‌رساند و دارای قوت و تأثیر در عالم هستند، در واقع مرتکب شرک اکبر شده است.

یادآور می‌شویم اولین شرکی که در زمین روی داد به علت ساختن و نصب مجسمه و تصاویر بود.