مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم

ثنا و ستایش فراوان پروردگار بزرگ و آمرزنده را است، و سلام و درود بی‌پایان بر سرور و سردار خلق حضرت پیامبر اکرمج و برخاندان پاک و یاران بزرگوارشان تا روز قیامت باد، اما بعد!

اللهأ بنده برگزیده‌اش حضرت پیامبرج را برای نشر و پخش توحید خالص درمیان مردم فرستاد، ایشانج نیز این وظیفه را به بهترین شیوه به انجام رسانیدند و توحید را به مردم ابلاغ و با همه انواع و اشکال شرک مبارزه کردند، و امت را بر راهی روشن گذاشته به‌سوی پروردگارشان برگشتند. طوریکه فرموده‌اند: «من شما را بر راهی روشن باقی گذاشته‌ام که شب آن همانند روز روشن است تنها هلاک شوندگان از آن منحرف می‌شوند». آموختن عقیده اسلامی که از مهم‌ترین علوم اسلامی بشمار می‌رود بر همه پیروان آیین اسلام لازم و ضروری است بویژه در عصری که ما قرار داریم گرایش‌های منحرف گوناگون و بدعت‌ها و امور مخالف با سنت پیامبر اکرمج دامنگیر این امت شده است. که اگر در چنین وضع مسلمان با سلاح عقیده درست مبتنی بر قرآن و سنت و عقیده پیشگامان صدر اسلام آماده نباشد، در سر راه امواج این گمراهی‌ها قرار خواهد گرفت.

خواننده گرامی! حال خودتان باندیشید و قضاوت کنید آیا شما از جمله کسانی هستید که آنچه را اللهأ مبنی بر پرستش خود و پرهیز از شرک امر فرموده است انجام می‌دهید؟ یا از کسانی هستید که به مخلوقات تعلق خاطر پیدا کرده‌اید و در مقابل اللهأ آنها را می‌خوانید و به آنها امیدوار شده‌اید؟ یا شما از جمله کسانی هستید که اللهأ به فضل و کرمش یگانه پرستی خالص را به آنها ارزانی داشته است، و یا جزو افرادی هستید که در برابر غیرالله گردن خم نموده و فروتنی می‌کنند، و به غیر اوتعالی اعم از مرده‌ها و زنده‌ها و دیگر مخلوقات توکل و اعتماد می‌کنند؟ شما بر اساس جوابی که به این سوالات می‌دهید، جایگاه خودتان را به خوبی درک می‌کنید. زیرا هر کدام از این دو دسته حساب و جزای خاصی به خود دارند. با تأسف شدید بعضی از فرزندان این امت فریب شیطان را خورده مرتکب اعمالی می‌گردند که مخالف با اوامراللهأ و رسولشج است. از این جمله اعمال که مخالف عقیده درست است آویزان کردن تومار و تعاویذ در دست و یا شانه، و تبرک جستن به درختان و سنگها و آثار مردمان صالح، ذبح و نذر نمودن برای غیر اللهأ، طلب حاجات و کمک و یاری خواستن از غیر اللهأ که از توان بنده خارج است، و دعای طلب حاجات از مردگان صالح و نیکوکار، و دیگر انواع توسل جستن از مخلوقات. که ان شاءالله حکم این امور خطرناک و بدیل شرعی آن را خدمت‌تان عرض خواهیم کرد. به امید موفقیت‌تان در دنیا و آخرت.