نسب و عمر او

او ابو حنیفه نعمان بن زوطی است که از نظر زمان ولادت پیشتر از ۳ امام دیگر است در میان مسلمانان پیروان او از امامان دیگر بیشتر است در کوفه متولد شد در سال ولادتش اختلاف وجود دارد و در مورد آن سه قول وجود دارد سال‌های ۶۳ و ٧۰ و ۸۰ در سال ولادت او ذکر شده‌اند که مشهور از آن‌ها سومی است هر چند بعضی از پژوهشگران دومی را ترجیح داده‌اند زیرا نقل‌ها و روایاتی هستند که عمل به دومی را ترجیح می‌دهند و در سال ۱۵۰ هجری قمری در بغداد دارفانی را وداع گفته است و قبر او در انجا معروف و در محله‌ای که به اسم خود او نام گذاری شده قرار دارد و اسم آن محله اعظمیه است که به امام اعظم نسبت داده شده است.