صفحه نخست حدیث و سنت سنت و جایگاه آن در شریعت اسلامی طعنه اول: اختلاف در اسم ابو هریره

طعنه اول: اختلاف در اسم ابو هریره

ابوریه می‌گوید در دوران جاهلیت و اسلام مردم در مورد اسم هیچ احدی به مانند اسم ابو هریره اختلاف پیدا نکرده‌اند. اما هیچ احدی از مردم اسمی را که خانواده ابو هریره برای او قرار داده‌اند تا در میان مردم به آن اسم صدا زده شود نمی‌شناسد. سپس از امام نووی نقل می‌کند که اسم او عبدالرحمن بن صخر است که امام نووی در میان ۳۰ قول این قول را صحیح دانسته است و از قطب حلبی نقل کرده است که در گرد اسم ابو هریره چهل و چهار نفر جمع شده‌اند ابوریه می‌خواهد‌شان ابو هریره را سبک کند به اینکه اسم او در میان صحابه معروف نبوده است به گونه‌ای که در اسمش اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد. جواب این طعنه به شرح ذیل است:

۱- همانا اختلاف در اسم مرد از‌شان او نمی‌کاهد و ارزش انسان به علم اوست نه به نام خود و پدرش. و خداوند داخل شدن در بهشت و رسیدن به مراتب سعادت در نزد خود را به اسمها و کنیه‌ها و لقب‌ها موکول نکرده است و هر کس چنین پندارد وجاهل به دین خداوند است.

۲- همانا بسیاری از اصحاب در مورد اسم‌هایشان اختلاف نظر زیادی وجود دارد در حالیکه این اختلاف نظرها چیزی از ارزش‌ها و خدمت‌هایشان و قدر شناسی مسلمانان نسبت به آنان و اعمالشان نمی‌کاهد.

۳- همانا سبب این اختلاف در اسم ابو هریره اینست که از زمانی که وی اسلام آورده است جز به نام ابوهریره شناخته نشده است و از شاخه‌ی قریش و قبایل آن نبوده است تا اصحاب او را به اسم اصلیش بشناسند و ما اکثر مسلمانان را می‌بینیم که امروزه اسم حقیقی ابوبکر صدیق س را نمی‌شناسند زیرا از وقتی که نشأت گرفته‌اند جز با کنیه‌اش او را نشناخته‌اند پس چه ضرری در این امر وجود دارد. و ابو هریره از قبیله اوس و از مکانی دور از مکه و مدینه بوده است و از وقتی که مسلمان شده و ملازم پیامبر ص گشته است جز به ابو هریره مورد خطاب قرار نگرفته است. پس آیا بعد از آن چیز غریبی به نظر می‌رسد که اسم اصلیش - همانکه پدر و مادرش برایش قرار داده‌اند- به باد فراموشی سپرده شود؟

۴- همانا اختلاف در اسم ابو هریره و پدرش از اینکه ۳۰ یا چهل قول باشد حقیقت ندارد بلکه به علت اشتباه راویان و پیش انداختن لفظی بر لفظ دیگر نشأت گرفته است، اختلاف حقیقی از ۳ قول فراتر نمی‌رود. حافظ ابن حجر در کتاب (الاصابه) گفته است با وجود تصحیف و تحریفی که در بعضی از اسم‌هایی که برای او روایت شده است، مانند وبریر و یزید که این گونه عوارض تغییری است که از بعضی راویان رخ داده است و همچنین است سکن و سکین و سعد و سعید که در ظاهر یکی از آنان منظور است.سپس گفته است پس به هنگام تأمل عمیق همه‌ی اقوالی که در مورد اسم ابو هریره آمده است به ده قول نمی‌رسد که علت پیدایش آن‌ها از جنبه صحت نقل به ۳ قول بر می‌گردد که عبارتند از عمیر و عبدا.. و عبدالرحمن که ما در مورد دهها نفر از اصحاب در مییابیم که در اسم‌هایشان چهار یا پنج یا شش قول مختلف وجود دارد، پس جز پلید بودن و قصد بدبینی و مشوش کردن اذهان، این همه دشمنی و ستیزه جوئی در این مورد بخاطر چیست؟