همراه با ابوهریره

بعد از مطالب گذشته به بیان طعنه‌هایی می‌پردازیم که ابوریه در کتاب خودش موسوم به «اضواء على السنة المحمدیة» در مورد ابوهریره س بر زبان رانده است تا سخن درباره او (ابو هریره) پیوسته بوده و بیان کننده‌ی تمام مطالبی باشد که در مورد (ابو هریره) گفته شده است. تمام طعنه‌های ابوریه در مورد ابو هریره پیرامون کوچک شمردن و خوار نمودن شخصیت و متهم نمودن او به نبودن اخلاص در اسلام و عدم صدق در نقل حدیث از رسول خدا و شکم دوستی و دنباله روی از بنی امیه و اتهاماتی از این قبیل دور می‌زند که ما به تفصیل از آن‌ها بحث می‌نماییم و شهادت می‌دهم که اباریة بی‌ادب‌ترین فردی است که در مورد ابو هریره سخن گفته است، حتی بدتر از معتزله‌ها و رافضی‌ها و خاور شناسان، چه در دوران گذشته و چه در عصر جدید که این نوع موضعگیری نمونه‌ای است از آنچه که بر بی‌خردی و پلیدی درون دلالت می‌کند و مطمئن هستم در مقابل دروغ بافی و سبک نگری و تحریف واقعیت‌ها و زشت نمایی حقیقت‌ها، خداوند او را مجازات خواهد نمود و روزی که به سوی خداوند باز گرداننده می‌شود آن را در دفتر اعمالش خواهد دید. اما بحث این تهمت‌ها و دروغ بافی‌ها را به اختصار در اختیار خوانندگان محترم قرار خواهیم داد.