نظر شیعه

عموم طوایف شیعه (منظورکسانی است که از دایره اسلام خارج نشده و مسلمان هستند) ابوبکر و عمر و عثمان وعموم اصحابی را که همراه آنان بودند، عادل نمی‌دانند وآنان را مورد تهمت وهتاکی قرار می‌دهند. همچنین عایشه ام المومنین و طلحه و زبیر و معاویه و عمرو بن العاص و هر کسی را که (به زعم ایشان) درغصب خلافت ازعلی ابن ابیطالب شرکت داشته مورد حمله قرارمی‌دهند.

و به بیان دقیق‌تر آنان عموم صحابه را به جز چند نفر را که به دوستی با علی مشهور بودند رد کرده و مورد حمله قرار می‌دهند. و گفته شده که آن افراد فقط پانزده نفر بودند و شیعه به این تعداد اکتفا کرده و سخن بقیه صحابه را رد می‌کنند، مگر اینکه از آنان سخنی در ثنای علی نقل شده باشد.

بنابراین، احادیث موردوثوق آن‌ها فقط احادیثی است که ازطریق امامان آن‌ها نقل وروایت شده چرا که معتقدند آن‌ها معصومند یا اینکه از طریق پیروان آن‌ها روایت شده باشد.آنان بر این باورند که هر کس ولایت علی را نپذیرد، به وصیت پیامبر ص خیانت کرده است و با پیشوایان حق دشمنی کرده است. بنابراین چنین کسی مورد اعتماد و اطمینان نیست.

اما عده‌ای از شیعیان در این رای با اکثریت مخالف کرده‌اند. آنان که به زیدیه معروفند معتقدند که علی از ابوبکر و عمر برتر است اما خلافت آنان را نیز تایید می‌کنند و فضل و تقوای آنان را انکار نمی‌کنند. این گروه از میان گروه‌های شیعه از همه معتدلتر و میانه روتر می‌باشند و از همه به اهل سنت نزدیکترند.