صفحه نخست تاریخ اسلام زنان کرد در تاریخ اسلامی «زینب دختر عبدالرحیم عراقی‌»

«زینب دختر عبدالرحیم عراقی‌»

او، دختر شیخ الإسلام حافظ العصر زین الدین عبدالرحیم پسر حسین فرزند عبدالرحمن، مادر محمّد است...

نیمه‌های شب دوازدهم ذی الحجه، سال ٧٩۱ هجری به دنیا آمد.

او در مجالس فرسیسی و دیگران همچون‌: پدرش، هیثمی، و زین أبی‌بکر مراغی حضور یافته است.

آنچه که از پدرش و هیثمی شنیده، بخشی از مسند أحمد می‌باشد.

در سال ٧٩۵ هجری، بسیاری از محدّثین به او اجازۀ حدیث داده‌اند، از جمله‌:

شهاب أحمد پسر أبی بکر فرزند أحمد پسر عزّ، أبوالخیر پسر علائی، أحمد پسر محمّد فرزند راشد قطان، أبوبکر پسر محمّد فرزند عبدالرحمن مزی، أبوهریرۀ پسر ذهبی، و تاج پسر موسی إسکندری.

او با شهاب پسر یعقوب ازدواج کرد، و ثمرۀ ازدواجش سه فرزند نجیب به نامهای‌: محمّد، عبدالرحیم، و سپس عبدالقادر می‌باشند.

وی به سفر حج نیز مشرّف شده است.

نزد محدّثین زیادی علم حدیث را فرا گرفته و احادیث زیادی را بازگو کرده است.

علماء و فضلای زیادی از او شنیده‌اند و چیزهای فراوانی از او یاد گرفته‌اند.

گفته شده که بسیار خیر و نیکوکار، و با اصل و نسب بوده است.

و بالاخره در تاریخ یکشنبه، دوازدهم ربیع الاول سال ۸۶۵ هجری، بعد از این که نابینا و ناشنوا گردید، وفات یافت. خداوند ما و او را رحمت کند!

مصادر و مآخذی که از آنها استفاده شده است‌:

- الضوء اللامع ۱۲/۴۲.

- نظم العقیان صفحۀ ۱۱۴.

* * *