صفحه نخست تاریخ اسلام زنان کرد در تاریخ اسلامی «جویریه دختر عبدالرحیم عراقی‌»

«جویریه دختر عبدالرحیم عراقی‌»

او، دختر شیخ الإسلام حافظ أبی الفضل عبدالرحیم پسر حسین عراقی کردی شافعی است.

کنیه‌اش «أم الكرام» است.

خواهر ولی أبی زرعه أحمد است.

در اوایل سال ٧۸۸ هجری به دنیا آمد.

او به سفر حجّ نیز رفته و با پدرش مدتی در مدینۀ منوره اقامت داشته است.

و با شهاب کلوکاتی ازدواج کرده است.

گفته شده که زنی بسیار نیکوکار و شایسته و دوستدار حدیث بوده است.

و بلکه محدّثه‌ای بزرگ بوده... و ائمۀ زیادی از او شنیده‌اند و چیزهای بسیاری را از او یاد گرفته‌اند. او از پدرش، ابن حاتم، أنباسی، فرسیسی، حافظ أبی الحسن هیثمی و دیگران شنیده است...

محدّثین زیادی به او اجازۀ حدیث داده‌اند که از آنها می‌توان این افراد رانام برد:

شهاب أحمد پسر أبی بکر بن العزّ، أبوالخیر پسر علایی، أبو هریرۀ پسر ذهبی، عزّ پسر کویک، و محمّد پسر یاسین جزولی.

و بالاخره در شب شنبه، چهارم محرم، سال ۸۶۳ هجری وفات یافت.

و فردای آن روز در مسجد جامع حاکم، با حضور جمعیت بسیاری بر جنازه‌اش نماز میت خوانده شد.

خداوند ما و او را مورد رحمت واسع خویش قرار دهد!.

مصادر و مآخذی که از آنها استفاده شده است‌:

- الضوء اللامع ۱۲/۱۸.

- نظم العقیان صفحۀ ۱۰۳.

* * *