«مونسه دختر محمّد أیوبی‌»

مونسه دختر ملک مظفر محمّد پسر عبدالملک منصور فرزند أیوب است.

زنی بسیار نیکوکار و اهل فضل و احسان.

سال ۶۳۳ هجری متولّد شد.

در شهر حماة مدرسه‌ای به نام «خاتونیه‌» تأسیس کرد و املاک و چیزهای بزرگی را وقف آنجا نمود.

و بالاخره، نزدیک غروب روز یکشنبه، پنجم جمادی الاولی، سال ٧۰۳ هجری وفات یافت.