«خدیجه دختر ملک معظّم‌»

خدیجه دختر ملک معظّم شرف الدین عیسی پسر ملک عادل، خواهر ناصر داود است. در باغ «ماردانیه‌»، سال ۶۶۰ هجری وفات یافت.

در قبرستانی که خود به مهیا کرده بود، کنار قبر شیخ فرنتی در کوه به خاک سپرده شد.

او کسی است که مدرسۀ «مرشدیه‌» را بر نهر یزید در منطقۀ صالحیۀ دمشق، کنار دارالحدیث «أشرفیه‌»، سال ۶۵۴ هجری تأسیس کرد.

امّا کسانی که در آنجا به تدریس پرداخته‌اند عبارتند از: شمس‌الدین پسر عطاء الله أذرعی، سپس چهار نفر دیگر که آخرینشان شمس‌الدین حریری بوده است.

شیخ عبدالقادر بدران، صاحب «منادمة الاطلال‌» می‌گوید: او چیزهایی را بر این مدرسه وقف کرد و سنگی را که نصّ وقفش بر آن منقوش بوده بر بالای بزرگترین دربِ آن یافته که بعد از ﴿بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ چنین حکاکی شده است‌:

این همان چیزهایی است که ستّ الجلیلة، عصمة الدین خاتون دختر سلطان ملک معظّم شرف‌الدین عیسی پسر سلطان ملک عادل سیف‌الدین أبی‌بکر پسر أیوب وقف کرده است و آن بخشی از حمام است که ۳۵ سهم را به آن اختصاص می‌دهم و ۱۵ و ۱٧ سهم از آسیاخانه و خانه‌ای که در کوه صالحیه قرار دارد و نیز بخشی از کاخ تقی‌الدین به مقدار ٧ سهم، نیم سهم، ۱۴، ۱۸ و ۳۱۰ سهم، و همچنین قسمتی از روستای «طرة‌» به مقدار۱۳ و ۱٧ سهم، و بخشی از کاروانسرا به مقدار ۵/۸ سهم، و باغ مردانیه به طور کامل وقف کرده‌ام، و این در سال ۶۵۰ هجری بوده است.

مصادر و مآخذی که از آنها استفاده شده است‌:

- خطط الشام ۶/٩۴.

- منادمة الاطلال صفحۀ ۲۰۰-۲۰۱.

* * *