صفحه نخست تاریخ اسلام زنان کرد در تاریخ اسلامی فصل اول‌: «امراء زن أیوبی‌»

فصل اول‌: «امراء زن أیوبی‌»