مشخصات کتاب

زنان کرد در تاریخ اسلامی
تأليف:

محمد خیر رمضان


مترجم:

فائز ابراهیم‌ محمد