صفحه نخست عقاید (کلام) نقش دین در جامعه پیام به مبصرین غیر مسلکی!

پیام به مبصرین غیر مسلکی!

خواهش از تمام برادران و خواهران این است که دین خدا را با همچو تفسیرهای غرض‌آلودشان مورد هزل قرار ندهند و بفهمند که: ادب گاه محبت ناز و شوخی برنمی دارد.

خداوند می‌فرماید: ﴿وَمَا هُوَ بِٱلۡهَزۡلِ ١٤ [الطارق: ۱۴].

یعنی: «و نیست قرآن مزاح وشوخی».

و اگر از فتواهای جاهلانه و تبصیره‌های احمقانه باز استاد نمی‌شوند مطابق فرمان خدا و رسول منتظر عواقب آنکه عقاب الله تعالی است باشند.