صفحه نخست عقاید (کلام) نقش دین در جامعه ۲- مظهراسلام ترحم وعطوفت است:

۲- مظهراسلام ترحم وعطوفت است:

طوری که می‌فرماید:

«مَن لاَ یرحَم لاَ یُرحَم» الحدیث یعنی: آنکه رحم نمی‌کند رحم کرده نمی‌شود (متفقٌ علیه).

ابوداود و ترمذی روایت می‌کنند که پیامبر ج فرمود: «إرحَمُوا مَن فِي الأرضِ یَرحَمکُم مَن فِي السَمَآءِ». یعنی: رحم کنید بر آنانیکه در زمین‌اند تا رحم کند بر شما آنکه در آسمان است.