۱- اساس اسلام اخوت است:

چنانچه می‌فرماید: ﴿إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ [الحجرات: ۱۰].

یعنی: «مؤمنان باهم برادراند».