صفحه نخست عقاید (کلام) نقش دین در جامعه فصل سوم: نقش دین در جامعۀ اسلامی

فصل سوم: نقش دین در جامعۀ اسلامی

اما سوال اینجا است که نقش دین در جامعه چیست؟

جواب: جامعهء اسلامی طوری تشکیل و تأسیس شده که دین نقش مهم و ارزنده را در اجتماع دارا می‌باشد:

۱- نقش اخوت.

۲- نقش ترحم و عطوفت.

۳- نقش استتقرار صلح و امنیت.

تفصیل موضوع: