موضوع دوم- باعث تحریر:

باعث تحریر اینکه:

در یکی از کانفراس‌ها متن رسالۀ حاضر، در موضوع:

(نقش دین در جامعه) از طرف بنده در محضر استادان و دانشمندان ارائه گردید که مورد توجه خاصی حاضرین قرار گرفت.

۱- در بخش سوالات یکی از حاضرین سوال نمود که:

آنچه گفته شد نهایت معقول و دلنشین است، آیا مثال زندۀ موجود است که در کدام تاریخ و زمان تا حال تطبیق شده باشد؟ در پاسخ گفته شد که بلی!

مثال و نمونۀ تطبیق دین و قانون سماوی و آنچه را که در این محفل گفته شد زمان «خَیرُ القُرُون» است.

بخاطر که پیامبر ج می‌فرماید: «خَیرُ النَّاسِ قَرنِي ثُمَ الّذِینَ یلُونَهَم ثُمَ الَّذِینَ یَلُونَهَم» صحیح مسلم باب فضل الصحابة.

یعنی بهترین (نمونه‌ترین مردم) مردم زمان من و زمان صحابه و تابعین است.

یعنی عصر و زمان پیامبر و صحابه و تابعین بهترین قرنهاست و بعداً کذب و دروغ ترویج می‌شود.

و نیز تعهد شد که جواب این سوال با شرح بیشتر توضیح خواهد شد.

۲- و عده‌ای از استادان خواهش نمودند که این موضوع بشکل تحریری نگاشته و بدست‌رس‌شان قرار گیرد.

راجع به پاسخ این سوال نیز قول دادم که انشاء اللهُ العزیز در فرصت مناسب به تحریر و طبع اقدام خواهیم نمود.

و از آن لحظه بعد به یاری الله تعالی به مسودۀ موضوع فوق شروع نمودم که:

اینک رسالۀ حاضر خدمت خوانندگان گرامی قرار دارد.