در راه خدا:‌

هفتمین مورد مصرف زکات راه خداست و هدف از آن عده از مجاهدین‌اند که در راه خداوندأ مصروف جهاد با دشمنان اسلام‌اند و از طرف دولت اسلامی معاش ماهوار ندارند و عملا از سرحدات کشور اسلامی و منافع عامه مسلمانان دفاع می‌کنند.