صفحه نخست عقاید (کلام) نقش اسلام در جلوگیری از گدایی در آزاد کردن گردن‌ها (وفی الرقاب):‌

در آزاد کردن گردن‌ها (وفی الرقاب):‌

هدف از این گروه آن عده مکاتبین‌اند که از پوره کردن مبلغ کتابت‌شان عاجزاند و در زکات سهم و حصه به آن‌ها از طرف خداوند مد نظر گرفته شده است که آن‌ها از غلام بودن آزاد شوند به خاطر اینکه اکنون در جهان نظام و رسم برده‌گی و برده داری وجود ندارد و تحریم برده داری مطابق قوانین بین المللی به میان آمده است، سهم و حصه برای این گروپ عملا وجود ندارد و آن عده از برده‌ها (غلامان) اگر در گوشه از جهان موجود باشد خلاف قانون‌اند، آن‌ها از اعتبار ساقط می‌باشند. (۱۰ص۱٩۵۶ج۳)