دانستن فضیلت قناعت:

‌قناعت آن گنجینه است که برای انسان عزت نفس نصیب می‌کند از ذلت و خواری و بی‌اعتباری نجاتش می‌دهد قناعت نتیجه صبر است و پاداش صبر جنت است و جنت آخرین مامول و منزل شخص مومن است پیامبر ج می‌فرماید:

«قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعة الله بما آتاه». (۲۶ص۲۵۲)

به راستی کامیاب شد آن که اسلام آورد و روزی به قدر کفایت به او داده شد و خداوند او را قناعت نصیب کرد به آن چه به او داده است.

عقیده به تقدیر:

‌بر مسلمان است به مقدرات الهی عقیده راسخ داشته باشد و بداند آن چه از جانب خداوند مقدر است خواهد رسید، انسان نمی‌تواند به تلاش آن چه در نصیب‌اش نیست مالک آن شود، و بداند و معتقد باشد برین که آن چه به او داده نشده، به خیرش بوده است زیرا؛ خداوند مالک دل‌ها و عالم به همه احوال انسان‌هاست، شاید در آن چه که انسان را از آن محروم ساخته خیری نهفته باشد و خداوند به آن آگاه و انسان از آن غافل است.