اثر فقر بر امنیت جامعه:‌

فقرسلامتی و امنیت جامعه را تهدید می‌کند در جامعه که مردم از بدست آوردن لقمه نانی عاجز باشند، آن جامعه عاری از امنیت است، در این شکی نیست که زیر بنای زندگی با سعادت در عنصر، طعام و امنیت خلاصه می‌گردد در صورت موجودیت آن دو در جامعه ثبات و استقرار متحقق می‌شود و مردم زندگی باعزتی به پیش می‌برند، امینت بدون طعام و غذا وجود ندارد و طعام بدون امنیت، موجود نیست، اساس ثبات و استقرار جامعه بجز از طریق ارزش‌های اسلامی متوافر نمی‌شود، موجودیت که هیچ جامعه از آن بی‌نیازی ندارد و موجودیت امینت، ثبات و استقرار و عدم آشوب، هرج و مرج از جمله احتیاجات اساسی هر جامعه بشری شمرده می‌شود، این دو عنصر زیربنایست که مدنیت بدون آن‌ها بنا نخواهد شد، لذا می‌بینم که قرآن کریم در سوره قریش این عنصر اساسی را که غیر از آن‌ها جامعه و مدنیت بنا نمی‌شود، ذکر می‌کند که آن دو عنصر مذکور طعام و امنیت است. قرآنکریم می‌فرماید:

﴿ٱلَّذِيٓ أَطۡعَمَهُم مِّن جُوعٖ وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوۡفِۢ ٤ [قریش: ۳ - ۴].

«‌باید عبادت کنند صاحب آن خانه را که طعام داد ایشان را از گرسنگی و درامن ساخت ایشان را از ترس».