۱- پایه‌های مرحله‌ی مقدماتی

مرحله‌ی نخست (مقدماتی) چهار پایه‌ تحصیلی را در ضمن خود قرار داده‌ که‌ عبارتند از: