صفحه نخست عقاید (کلام) روش تدریس در حوزه علمیه نجف مرحله‌ی سوم: مرحله‌ی تحقیقات خارج

مرحله‌ی سوم: مرحله‌ی تحقیقات خارج

مرحله‌ سوم به‌ مرحله‌ی تحقیقات خارجی نامگذاری شده‌ است، زیرا تحصیلات در این مرحله در چهارچوبی بیرون از کتاب‌های معتمدی پیگیری می‌شود که‌ استاد آن را برای این مرحله‌ آماده‌ می‌سازد، از این‌رو طلبه‌ بعد از آن دو مرحله‌ی قبلی در حوزه‌ به‌ مرحله‌ پایانی در زندگانی تحصیلی منتقل می‌شود.