در فلسفه‌

۱- تجريد الاعتقاد: نوشته‌ی نصیر الدین طوسی (ت:۶٧۲ﻫ).

۲- فلسفتنا: نوشته‌ی سید محمد باقر الصدر.

۳- بداية الحكمة ونهاية الحكمة: در این اواخر طلبه‌های به‌ جای این کتاب، از کتاب «بداية الحكمة ونهاية الحكمة» نوشته‌ی سید محمد حسین طباطبائی استفاده‌ می‌کنند.