در بلاغه‌، معانی و بیان

۱- المطول: برخی از طلبه‌ها کتاب مطول نوشته‌ی مسعود بن عمر بن عبدالله‌ تفتازانی (ت:٧٩۱ ﻫ) را نزد استادش می‌آموزند.

۲- جواهر البلاغه‌: و برخی دیگر کتاب جواهر البلاغه‌ نوشته‌ی احمد بن ابراهیم هاشمی (ت: ۱۳۶۲ ﻫ) که‌ یکی از شاعران مصر می‌باشد، را نزد استادش می‌آموزند.

۳- البلاغة الواضحة: و برخی دیگر نیز این کتاب را نزد استادش می‌آموزد که‌ در این اواخر مختصر شده‌ است.