در صرف و نحو

۱- اجرومیه‌: نوشته‌ی ابوعبدالله‌ محمد بن داود صن‌هاجی که‌ مشهور به‌ ابن آجروم می‌باشد، (ت:٧۲۳ﻫ).

۲- قطر الندى وبل الصدى: نوشته‌ی ابن هشام أنصاری.

۳- ألفیة ابن مالک به‌ همراه شرح آن. لازم به‌ ذکر است که‌ این کتاب بیش از یک شرح دارد، که‌ از جمله‌ می‌توان به‌ شرح ابن مالک اشاره‌ داشت، ایشان اُرجُوزه‌ای (شعر در بحر رجز) ادبی را شرح داده‌اند که‌ به‌ شرح ابن ناظم مشهور گشته‌ است و به‌ عنوان بزرگترین شرح شناسایی شده‌ است. و شرح ابن عقیل هزلی نیز یکی دیگر از شرح‌های الفیه‌ ابن مالک می‌باشد.

۴- مغنی اللبیب: نوشته‌ی ابن هشام. طلبه‌ جهت آگاهی بیشتر از اصطلاحات نحوی و ژرف‌نگری در علم نحو این کتاب را می‌خواند، لازم به‌ ذکر است که‌ برخی از افراد ویژه‌ در حوزه‌ به‌ خاطر اسبابی چند در مقدمه‌ی مغنی اللبیب به‌ تهذیب این کتاب پرداخته‌اند و آن را مغنی الادیب نام داده‌اند. لازم به‌ ذکر است که‌ این کتاب در علم نحو به‌ عنوان کتابی ارزشمند محسوب می‌گردد.