صفحه نخست عقاید (کلام) روش تدریس در حوزه علمیه نجف مراحل تدریس در مدرسه‌های حوزه‌

مراحل تدریس در مدرسه‌های حوزه‌

برای دستیابی به‌ درجه‌ی اجتهاد، حوزه‌ سه‌ مرحله‌ را در راستای تدریس می‌پیماید که‌ عبارتند از:

۱- قدمات

۲- متوسطه‌

۳- خارج