قانون امتحانات

آنان قانونی برای امتحان و گرفتن مدرک علمی ندارند، و برای طی مرحله‌ای علمی هیچ گونه‌ وقت و زمانی را در نظر نمی‌گیرند، بلکه‌ این دانش آموز و طلبه‌ است که‌ بنا به‌ اختیارات خود کتابهای درسی و استاد مورد نظر جهت تدریس و زمان حضور در جلسات درسی را انتخاب می‌کند، از این رو برخی از آنان ده‌ سال و برخی نیز بیست سال درسهایش را دنبال می‌کند، و برخی از آن‌ها نیز خواهان مدت زمانی طولانی‌تر می‌باشد و هدف او این است که‌ از این‌طریق روزی خود را کسب نماید.

لازم به‌ یاداوری است که‌ آن‌ها قبل از گذشت هزار سال بر تأسیس مدرسه‌ توسط شیخ محمد بن حسن طوسی (متوفای سال ۴۶۰ ﻫ) همین روش را دنبال کرده‌اند.