محل تدریس

لازم است بدانید که‌ حوزه‌ مکانی مشخص و معین ندارد، یعنی اینکه‌ ساختمانی ویژه‌ و یا ساختمانهایی مخصوص جهت تدریس را برای آن نخواهی یافت، که‌ به غرفه‌هایی برای تدریس تقسیم شده‌ باشد و همانند سایر مدرسه‌ و دانشگاه‌ها اتاقی برای مدیر مدرسه‌ و اتاقهایی برای اساتید و مدرسین به‌ طور جداگانه‌ داشته‌ باشد، بلکه‌ آن‌ها در حجره‌هایی پراکنده‌ و در اتاقهایی گوناگون یا طبقه‌های زیرین ساختمان که‌ مربوط به‌ آن مرجع و یا این مرجع می‌باشد، درسهایشان را دنبال می‌کنند، و برخی اوقات از حسینیه‌ و مساجد برای ادامه‌ی درس‌هایشان استفاده‌ می‌کنند، همانگونه‌ که‌ در وسط مسجد «جامع طوسی» واقع در خیابان طوسی درس‌هایشان را در کنار قبر طوسی تدریس‌ می‌نمایند، غیر از مرجع معروف به‌ بشیر پاکستانی که‌ ساختمانی را برای سکونت و تدریس اجاره‌ نموده‌ است.