پیشگفتار

بسم الله الرحمن الرحیم

بسیاری از کسانی که‌ خود را به‌ موضوع شیعه‌ مشغول کرده‌اند، راجع به‌ کتاب‌های درسی آن‌ها در حوزه‌ی علمیه‌ی نجف (که‌ به‌ عنوان پایتخت روحی و علمی شیعه‌ شناخته‌ شده‌ است)، سؤال می‌کنند، و بعد از اینکه‌ به‌ سؤال آن‌ها پاسخ می‌دهم، از پاسخ من شگفت‌زده‌ می‌شوند و آن را عجیب می‌پندارند، زیرا آنان فکر می‌کنند که‌ حوزه‌ی علمیه‌، دانشگاهی دینی، با وسعتی گسترده‌ و دارای ابعادی متعدد می‌باشد و ساختمانی بزرگ در مکانی ویژه‌ از شهر نجف را اشغال نموده‌ است و دهها کتاب منهجی، برنامه‌ی درسی آن‌ها را پر نموده‌ که‌ حاوی رشته‌هایی پرمحتوا و عمیق و قوی می‌باشد و قرآن و سنت نبوی در رأس آن‌ها قرار گرفته‌ است.

می‌خواهم با کمال اختصار به‌ عرض شما برسانم که‌: این تنها تصورات و گمانهایی توخالی است و‌ هیچ‌گونه‌ واقعیتی ندارد! منبع و مصدر آن نیز همان تبلیغات و بیانه‌هایی است که‌ در طول تاریخ، شیعه‌ آن را دنبال کرده‌ است.