اینک زمان رحلت فرا رسیده

هر آغازی، پایانی دارد، اما چقدر زیبا و باشکوه است که عاقبت انسان بر توحید و ایمان باشد.

اینک خنساء ل پس از آن‌که چهار پسرش را تقدیم خداوند ـ ـ نمود، با حالتی پر از رضایت و خشنودی بر بستر مرگ می‌خوابد تا از اهل بهشت باشد؛ چون آن حضرت ص فرموده‌اند: «مَنِ احْتَسَبَ ثَلاَثَةً مِنْ صُلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ قالت المرأة: واثنان؟ قال: واثنان»‌ [۳۷۳]: «هرکس برای مرگ سه فرزندش، صبر و تحمل پیشه کند، داخل بهشت می‌گردد. زنی گفت: برای دو فرزند هم، چنین است؟ آن حضرت فرمود: آری، برای دو فرزند هم، چنین است».

اما خنساء برای دو فرزند نبود که صبر و تحمل پیشه کرد بلکه برای چهار پسر دلیر و دلاور صبر و تحمل پیشه کرد. پس مبارکش باد! مبارکش باد!.

این چنین خنساء رحلت یافت؛ کسی که اسلام، از او شخصیتی عظیم ساخت تا الگو و سرمشق برای مادر صابر و مجاهد و بردبار باشد.

خداوند از وی راضی باد و او را راضی و خشنود گرداند و بهشت برین را جایگاهش گرداند!

[۳۷۳] نسائی و ابن حبان از انس آن را روایت کرده‌اند، و آلبانی در کتاب «صحیح الجامع»، به شماره ۵۹۶۹ آن را صحیح دانسته است.