نگرانی پیامبر ص برای عمویش

از ابن عباس روایت شده است که می‌‌گوید: رسول الله ص شب آمد و اسیران در زنجیر بودند و آن حضرت در آغاز شب، بیدار ماند. گفتند: ای رسول خدا، چرا نمی‌خوابی؟ فرمود: «ناله عمویم را در زنجیر شنیدم». مسلمانان او را آزاد کردند و او ساکت و بی‌سر و صدا شد، و رسول الله ص خوابید [۳۴۷].

[۳۴۷] ابن سعد در «الطبقات»، ۴/۱۲-۱۳ آن را روایت کرده است.