در غزوه اُحد

در غزوه اُحد، مادر سعد ل همراه با عده‌ای از زنان بیرون رفتند تا از سلامتی رسول خدا ص اطمینان حاصل کنند پس از آن‌که خبر شهادت چند تن از مسلمانان به مدینه رسید. و در میان شهدا، پسر ام سعد، عمرو بن معاذ دیده می‌شد [۳۲۰]، ولی این زن مومن، سلامتی رسول الله ص را می‌خواست. و به سرعت به سوی میدان جنگ آمد و وقتی که رسول خدا ص را سالم دید، خدای را شکرگذاری کرد و گفت: وقتی که دیدم تو سالم هستی، مصیبت شهادت پسرم خیلی آسان شد.

آن‌گاه رسول خدا ص شهادت پسرش، عمرو را به او تسلیت گفت.

عمرو بن معاذ س در میان صفوف مشرکان می‌جنگید تا این که ضرار بن خطاب ـ که آن موقع هنوز مشرک بود ـ با او برخورد کرد و او را به قتل رساند.

شایان ذکر است که دوازده مرد از طایفه بنی عبدالاشهل به شهادت رسیدند. در آن‌چه که با خدا بر سر آن عهد بستند صادقانه عمل کردند و شربت شهادت را نوشیدند و به رضوان و نعمت‌های جاوید پرودگار نائل شدند. هم‌چنین از این طایفه سی نفر زخمی شدند [۳۲۱].

[۳۲۰] أنساب الأشراف، ۱/۳۲۸. [۳۲۱] نساء مبشرات بالجنة، ص ۱۴۴.