خواهر! اين، الگو و سرمشق توست

از ام‌المؤمنین عایشه ل روایت شده است که می‌گوید: «کسی را ندیده‌ام که به اندازه فاطمه ـ خداوند چهره‌اش را گرامی دارد! ـ راه رفتن و روش و اشاره‌اش، با راه رفتن و روش و اشاره رسول خدا ص شباهت داشته باشد» [۲۲۰].

از عایشه ل روایت شده است که می‌گوید: کسی را ندیده‌ام که به اندازه فاطمه راستگو باشد مگر کسی که او را به دنیا آورده است (یعنی پیامبر ص) [۲۲۱].

از عمرو بن دینار روایت است که عایشه گفت: هرگز کسی را ندیده‌ام که برتر از فاطمه باشد غیر از پدرش [۲۲۲].

وقتی راجع به علی و اهل بیت پیامبر ص از امام احمد سئوال شد، گفت: هیچ کس با اهل بیت پیامبر ص مقایسه نمی‌شود. أم عيسى نسبه واحدة
بثلاث تزدهي فاطمة
«مادر عیسی تنها یک نسبت دارد. اما فاطمه با سه نسبت افتخار می‌کند». قرة العين لخير الأولين
وخاتم الرسل وخير الآخرين
«روشنی چشم بهترین انسان از اول تا آخر انسان‌ها، و خاتم پیامبران است». وهي زوج المرتضى ذا البطل
أسد الله الحكيم الفيصل
«او همسر علی مرتضی، آن قهرمان و شیر خداوند حکیم و فیصله دهنده است». وهي أم السيدين الأكرمين
حسن خير حليم وحسين
«او مادر دو فرد بزرگ و گرامی، حسن، بهترین بردبار و حسین می‌باشد». مسيرة الأولاد صنع الأمهات
وخلال الخير طبع الأمهات
«روش و اخلاق فرزندان به دست مادران است. و راه خیر، سرشت مادران است». زهرة في روضة الصدق البتول
أسوة النسوة في الحق البتول
«شکوفه‌ای در باغ صدق و راستی، فاطمه بتول است. اسوه و الگوی زنان، به حق، فاطمه بتول است». فاقة السائل أذرت دمعها
ليهودي أباعت درعها
«بینوائی و تنگدستی فرد سائل، اشکش را جاری کرد [برای برآوردن نیاز فرد سائل] سپر خود را به یک نفر یهودی فروخت». كل من في الأرض قد طاع لها
ورضاها حين ترضى بعلها
«تمام کسانی که در زمین‌اند، پیرو او و خشنودی او وقتی است که شوهرش را راضی و خشنود می‌کند». نشِّئت ما بين صبر ورضا
في الفم القرآن والكف الرحى
«میان صبر و رضا در دهان قرآن و کف آرد بزرگ شده است». دمعها من خشية الله جرى
ي مُصلاها يفوق الجوهرا [۲۲۳]
«اشک او در جای نمازش از ترس خدا جاری شد و قلم از وصف آن ناتوان است».

خواهر! این، الگو و سرمشق توست: وأين من كانت الزهراء أسوتها
ممن تقفَّت خُطى حمالة الحطب
«کجاست آن کسی که فاطمه زهرا الگوی اوست از میان کسانی که به دنبال گام‌های حماله الحطب (حمل کننده هیزم، لقب زن ابولهب) رفته است».

[۲۲۰] حدیثى صحیح است. ابوداود و ترمذى و حاکم و ابن حبان و نسائى در مبحث «فضائل الصحابة» آن را روایت کرده‌اند. و در روایت حسن بن علی آمده است که: از عایشه روایت شده است که می‌گوید: کسى را ندیده‌ام که به اندازه فاطمه سخنش با سخن رسول الله ص شباهت داشته باشد. [۲۲۱] حاکم آن را آورده و آن را صحیح دانسته است و ذهبى هم با وى موافقت نموده است. [۲۲۲] سند آن بنا بر شرط بخارى و مسلم، از طریق عمرو صحیح است. ابن حجر در «الإصابة»، ۴/۳۶۶ چنین مى‌گوید. و طبرانى در «معجم الأوسط» آن را روایت کرده است. [۲۲۳] دیوان «الأسرار والرموز»، اثر محمد اقبال، ص ۱۳۸-۱۳۹.