صفحه نخست تاریخ اسلام بانوان نمونه عصر پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم راست گفتي ... خداوند خير و بركت فراوان را بر تو ار...

راست گفتي ... خداوند خير و بركت فراوان را بر تو ارزاني دارد

پیامبر گرامی ص طاقت دوری فاطمه زهرا از خود را نداشت؛ از این رو تصمیم گرفت که فاطمه را به نزدیک خانه خودش آورد. خانه‌های حارثه بن نعمان نزدیک خانه پیامبر ص بود. وی نزد پیامبر ص آمد و گفت: به من خبر رسیده که می‌خواهی فاطمه را به نزدیک خانه خودت آوری، و این خانه‌های من است و از خانه‌های «بنی نجار» به تو نزدیک‌تر است، و به راستی من و مالم همه از آن خدا و پیامبرش هستیم... به خدا قسم، ای رسول خدا، مالی که از من می‌گیری برای من محبوب‌تر و دوست‌داشتنی‌تر از مالی است که از من نمی‌گیری. رسول خدا ص فرمود: «صدقت، بارك الله عليك»: «راست گفتی، خداوند خیر و برکت فراوان را بر تو ارزانی دارد».

سپس آن حضرت، فاطمه را به نزدیکی خانه خود آورد و در خانه‌ای از خانه‌های حارثه بن نعمان س اسکان داد [۲۰۲].

[۲۰۲] صور من حیاة الصحابیات، ص ۴۰.