هجرت مبارک

وقتی اذیت و آزار مشرکان نسبت به یاران پیامبر ص شدت یافت، آن حضرت اجازه هجرت به آنان داد. سپس خود پیامبر ص بعداً به همراه ابوبکرس به مدینه هجرت نمود و علی را در مکه جا گذاشت تا در بسترش بخوابد و امانت‌هایی که نزد رسول الله ص بود به صاحبانشان ـ از میان مشرکان ـ برگرداند.

فاطمه ل این نقش عظیمی که علی ایفا کرد تا خود را فدای پدرش، رسول خدا ص کند، لمس کرد. فاطمه این موضع‌گیری عظیم علی را هرگز فراموش نمی‌کرد.