وفات مادرش ل

به محض این‌که فاطمه ل از سختی و فشار محاصره‌ای که صحت و سلامتی‌اش را مورد هجوم قرار داد تا جایی که به دردهای بزرگی مبتلا شد، خارج شد، مادرش خدیجهل وفات یافت؛ کسی که دستی دلسوز و قلبی مهربان بود. فاطمه بسیار اندوهگین و غمگین شد، اما به خاطر خدا تحمل و صبر نمود تا به پاداش صبرکنندگان نائل آید.

اما هرچند خدیجهل وفات یافت، اما پیامبر محبوب ص که دخترش فاطمه را از ته دل دوست می‌داشت، هنوز زنده بود و او را سرپرستی می‌کرد و بر او مهربانی و دلسوزی می‌نمود و از علم و سنت و اخلاقش به او می‌داد. پس فاطمه وابستگی شدیدی به پدرش پیدا کرد. پدرش صاحب قلب مهربانی است که اگر مهربانی و شفقتی که در قلبش هست بر مردم تقسیم می‌شد، کفایت همه را می‌کرد، پس حال و وضعیتش با دخترش فاطمهل چگونه باید باشد.