از پیشگامان و سابقین در گرویدن به اسلام

سرزمین جزیرة العرب در کفر موج می‌زد و فاطمه ل عبادت بت‌ها و دیگر کارهای جاهلیت که مردم انجام می‌دادند، می‌دید؛ اما در همان وقت پدرش را می‌دید که هرگز برای هیچ بتی سجده نکرد و هرگز شرابی نخورد. پس فاطمه با قلبش در سرچشمه فضایل و اخلاقیات شیرین و درخشان زندگی می‌کرد؛ فضایل و اخلاقیاتی که بدون تکلف از پدر و مادرش می‌وزید.

وقتی خداوند اجازه داد که خورشید هدایت بر سرزمین جزیرة العرب طلوع کند و جبرئیل ÷ را با قرآنی که سعادت و خوشبختی تمام بشریت در آن است به سوی پیامبر محبوب ص فرستاد، مادرش خدیجهل اولین کسی بود که اسلام آورد.

و فاطمه و خواهرانش ـ رضی الله عنهن ـ اسلام آوردند. پس آنان به سوی ایمان به خدا و پیامبر خدا ص پیشگام بودند.

امام زرقانی می‌گوید: برای پیشگامی و پیش دستی آنان به سوی اسلام نیازی به نص نیست.

چون آنان در آغوش راستگوترین و گرامی‌ترین پدر، و برترین و مهربان‌ترین و دلسوزترین مادر بزرگ شدند؛ از پدرشان بزرگ‌ترین بزرگی‌ها، و از مادرشان دستاوردهای عقلی را برمی‌گرفتند که عقل هیچ زنی در گذشتگان و آیندگان به پای عقل او (عقل خدیجه) نمی‌رسد.