همدم مکارم و بزرگی‌ها

پیش از آن‌که داخل بوستان فاطمه زهرال شویم؛ بوستانی که بوی خوشش پخش شد و تمام هستی را با عطر ایمان و حیا پُر کرد، بیایید با هم در سایه بزرگی‌هایی که از هر جانبی او را فرا گرفته، زندگی کنیم.

پدرش، سرور اولین و آخرین است؛ کسی که خداوند وی را آفرید تا رحمت و مهربانی برای جهانیان باشد. او پیامبر محبوب، حضرت محمد ص است.

مادرش، سرور زنان جهانیان، خدیجهل است. او اولین فرد از میان زنان بود که اسلام آورد. او بود که جبرئیل؛ نزدش آمد تا از طرف پروردگار سلام ـ ـ به وی سلام برساند. و او بود که پیامبر ص مژده خانه‌ای از تارهای طلا و نقره و مروارید در بهشت به او داد که هیچ داد و فریاد و سختی‌ای در آن نیست.

و خود فاطمه، سرور و بزرگ زنان جهانیان در زمان خود بود.

دو فرزندش (حسن و حسین)ب سروران جوانان بهشتی، دو ریحانه رسول خدا ص می‌باشند.

شوهرش، امیر مؤمنان علی بن ابی‌طالب س است، کسی که خدا و پیامبرش را دوست دارد و خدا و پیامبرش هم او را دوست دارند. کسی که پیامبر ص به او گفت: «أَنْتَ مِنِّى وَأَنَا مِنْكَ» [۱۸۲]: «تو از منی و من از توام». هم‌چنین به او گفت: «أَلا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ، إِلا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيَّ بَعْدِي» [۱۸۳]: «آیا راضی نیستی که نسبت به من، به منزله هارون به نسبت موسی باشی با این تفاوت که پس از من پیامبری نیست».

عمویش، سیدالشهداء و شیر خدا و شیر پیامبر خدا ص، حمزه بن عبدالمطلب س است. او عموی پیامبر ص و برادر رضاعی پیامبر ص بود.

عموی پدرش، عباس بن عبدالمطلب س است، کسی که به همسایه کمک می‌کرد و مال و دارایی را می‌بخشید و در رفع نیازها و مشکلات مردم خرج می‌کرد و گرسنه را غذا می‌داد.

پسر عموی پدرش، جعفر بن ابی‌طالب س، آن فرد بزرگ و شهید است؛ کسی که شأن و منزلت بزرگی داشت و پرچم مجاهدان بود. کسی که در بهشت همراه فرشتگان با دو بال پرواز می‌کند.

اگر بخواهیم راجع به مکارم و بزرگواری‌هایی که فاطمه را احاطه کرده، سخن برانیم، نمی‌توانیم همه‌اش را بیان کنیم. این کیست که خداوند این همه مکارم و بزرگی‌ها را در او جمع گردانیده است؟!!!.

[۱۸۲] صحیح بخاری، شماره ۴۲۵۱؛ و سنن ترمذی، شماره ۳۷۱۶. [۱۸۳] صحیح بخاری، شماره ۴۴۱۶؛ و صحیح مسلم، شماره ۲۴۰۴.