میلاد و نشأتی مبارک

فاطمه ل در ام القری (شهر مکه) به دنیا آمد در حالی که قریش کعبه را بازسازی می‌کردند. و این امر پنج سال قبل از بعثت پیامبر ص بود. پیامبر ص با تولد وی بسیار خوشحال شد و از همان لحظه نخست احساس کرد که وی دختری مبارک خواهد شد، پس او را فاطمه نام نهاد و از میان دخترانش، او بیشتر به پیامبر ص شباهت داشت.

فاطمه در عظیم‌ترین و پاک‌ترین خانه در تمام هستی ـ خانه پیامبر محبوب ص ـ بزرگ شد. خانه‌ای که خداوند ـ ـ آن را پُر از ایمان و برکت گردانیده و با مراقبت خودش آن را ساخته است.

فاطمه از سرچشمه پاک نبوت سیراب می‌شد و مادرش، خدیجهل او را غرق محبت و مهربانی و دلسوزی‌اش نمود و به همین خاطر ـ طبق رسم و عادت عرب در آن زمان ـ دایه‌ای را برایش نگرفت تا به او شیر دهد بلکه خودش به او شیر داد. پس فاطمه از خدیجه، شیر بردباری و حیا و مروت و پاکی و عفاف و پاکدامنی و حکمت و ادب و خوش خُلقی و همه صفات ستوده نوشید. از این رو پاک‌ترین و برترین نشأت را داشت؛ چون مادرش، خدیجهل سرور زنان جهانیان و پدرش، سرور اولین و آخرین محمد بن عبدالله ص است.