کشته شدن پدر صفیه

این چنین افعی‌های غدر و خیانت ریشه‌کن شدند؛ کسانی که پیمان مؤکد را نقض کردند و تمام گروه‌ها را جهت از بین بردن مسلمانان در سخت‌ترین شرایط کمک و یاری کردند. و اینان به خاطر کرده خودشان از مجرمان بزرگ جنگی شدند، که مستحق محاکمه و اعدامند.

یکی از مجرمان بزرگ جنگ احزاب، حیی بن اخطب پدر ام‌المؤمنین صفیهل همراه این شیاطین بنی نضیر کشته شد. وی به صف یهودیان بنی قریظه پیوست وقتی که قریش و قبیله غطفان از آنان کناره‌گیری کردند؛ تا به آن معاهده‌ای که در هنگام غزوه احزاب با کعب بن اسد منعقد کرده بود و او را برای خیانت و غدر برمی‌انگیخت، وفا کند. حیی بن اخطب را در حالیکه با طناب دستانش را به گردنش بسته بودند خدمت رسول الله آوردند، حیی به پیامبر ص گفت: به خدا، من خودم را به خاطر دشمنی با تو سرزنش نمی‌کنم ولی خداوند هر کس را مغلوب کند، آن فرد مغلوب می‌شود. سپس گفت: ای مردم! در امر خدا و قضا و قدر و فتنه و شورشی که خداوند بر بنی‌اسرائیل نوشته بود، هیچ اشکالی نیست. سپس نشست و گردنش زده شد [۱۵۱].

[۱۵۱] الرحیق المختوم، ص ۳۴۳.