جایگاه زینب بنت جحش در قلب عایشه ل

وقتی که ماجرای افک که قلب مادرمان عایشهل را جریحه دار کرد، رخ داد، می‌بینیم که مادرمان زینب ل موضع‌گیری عظیمی اتخاذ کرد که به همین خاطر جایگاه والایی در قلب مادرمان عایشه ل اشغال کرد.

در حدیثی که بخاری در خصوص ماجرای افک روایت کرده، آمده است:

عایشه گفت: رسول خدا ص راجع به قضیه من از زینب دختر جحش پرسید و فرمود: «یا زینب ماذا علمت أو رأیت»: «ای زینب چه دانسته‌ای یا چه دیده‌ای؟» زینب گفت: ای رسول خدا ص، چشم و گوشم را نگاه می‌دارم، جز خیر و نیکی چیزی ندانسته‌ام. عایشه گفت: زینب کسی بود که از میان همسران پیامبر ص رقیب من بود، پس خداوند به سبب ورع و تقوایش، او را از فتنه این ماجرا محفوظ کرد» [۱۲۵].

در حدیثی که مسلم روایتش کرده، ـ در قسمتی از حدیث ـ عایشهل گفت: «... پس همسران پیامبر ص زینب بنت جحش، همسر پیامبر ص را نزد پیامبر ص فرستادند. زینب کسی بود که از میان همسران پیامبر ص از لحاظ منزلت نزد رسول خدا ص رقیب من بود. و هرگز زنی را ندیده‌ام که از زینب دیندارتر، باتقواتر و راستگوتر باشد، و بیشتر از او صله رحم را به جا آورد و بیشتر صدقه دهد و بیشتر خودش را وقف عملی بکند که با آن به خداوند متعال نزدیک شود» [۱۲۶].

[۱۲۵] بخاری به شماره ۴۷۵۰ آن را روایت کرده است. [۱۲۶] مسلم به شماره ۲۴۴۲ آن را روایت کرده است.